REPowerEU-kapitel til genopretningsplanen skal understøtte den grønne omstilling og udfasning af russisk fossil energi

""

REPowerEU-kapitlet til den danske genopretningsplan blev indsendt til EU-Kommissionen d. 31. maj 2023 og godkendt d. 9. november 2023 i Rådet på ECOFIN. Kapitlet indeholder tiltag for i alt ca. 1,5 mia. kr., der skal bidrage til at mindske afhængigheden af russisk fossil energi og accelerere den grønne omstilling.

REPowerEU er Kommissionens samlede plan for at udfase russisk fossil energi og accelerere den grønne omstilling. Det danske kapitel indeholder grønne reformer og investeringer for i alt ca. 1,5 mia. kr. i overensstemmelse med REPowerEU-formålene. Kapitlet indeholder bl.a. forberedelser af 4 GW havvind, screening af havvindskapacitet i Danmark, grøn efteruddannelse og en CCS-pulje.

Finansministeriet afleverede d. 31. maj 2023 REPowerEU-kapitel til den danske genopretningsplan til EU-Kommissionen. Herefter har EU-Kommissionen vurderet kapitlet, og EU-Kommissionen fremsatte på denne baggrund d. 19. oktober 2023 en positiv vurdering af det danske REPowerEU-kapitel. Det danske REPowerEU-kapitel blev endeligt vedtaget af Rådet på ECOFIN d. 9. november 2023.

Det vedtagne REPowerEU-kapitel indeholder nedenstående tiltag, som med godkendelsen i Rådet inkluderes i den danske genopretningsplan.

 

Tabel 1
Initiativer i REPowerEU-kapitlet
1. Vedvarende energi
National energikrisestab (NEKST)
Forberedelse af 4 GW havvind
Screening af Danmarks havvindkapacitet
Forsøgsmøller
2. Grøn efteruddannelse
Pulje til grøn efteruddannelse
3. Udskiftning af olie- og gasfyr
Fjernvarmepuljen
Afkoblingsordningen
4. CCS
Fangst og lagring af CO2 (NECCS-puljen)

Læs REPowerEU-kapitlet til den danske genopretningsplan

Læs Kommissionens positive vurdering af REPowerEU-kapitlet til den danske genopretningsplan