Digitalisering

""

Danmark vil med en ny digital strategi fremme den digitale transformation på tværs af sektorer, for at styrke velfærd, lighed, vækst, beskæftigelse og den grønne omstilling. Der vil blive implementeret en ny digital strategi, der bygger på anbefalinger fra et digitaliseringspartnerskab. Partnerskabet består af repræsentanter fra dansk erhvervsliv, fagforeninger, regeringen og en række andre centrale aktører.

De overordnede elementer i komponenten:

Ny digitaliseringsstrategi

Den digitale transformation fremmes på tværs af sektorer med en ny digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien har til formål at adressere administrative og bureaukratiske barrierer, øge effektivitet, skabe vækst, understøtte virksomheders konkurrenceevne samt styrke kvaliteten af de offentlige digitale services, som borgere og virksomheder er i kontakt med.

Læs mere om digitaliseringsstrategien Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling

SMV: Digital

Det er vigtigt, at danske virksomheder drager fordel af de virksomhedsmuligheder, som findes inden for digital omstilling og e-handel. Dette gør sig gældende både på kort sigt i forbindelse med COVID-19, og på længere sigt, i takt med, at mere handel og detailhandel foregår online. Små og mellemstore virksomheder (SMV) har særligt behov for hjælp til at overkomme udfordringer med at investere og benytte avanceret teknologi og e-handelsløsninger i deres forretningsmodeller, hvilket kan styrke e-handel og eksport. Derfor skal de eksisterende tiltag i programmet SMV: Digital styrkes. En styrkelse af programmet vil medføre, at flere SMV’er vil få mulighed for at ansøge om støtte til medfinansiering, købe rådgivning til udviklingen af virksomhedens e-eksportkapacitet, implementering af nye e-handelsløsninger, teknisk støtte til opstart samt udviklingen og integration af online salg på nye internationale markeder.

SMV: Digital er en ansøgningspulje, hvor SMV’er kan ansøge om tilskud til at købe privat rådgivning m.v. Projektet styres af Erhvervsstyrelsen.

Bredbåndspulje

Alle husholdninger og virksomheder i hele landet har behov for adgang til hurtigt internet. Dette blev særligt tydeligt i forbindelse med COVID-19-krisen, hvor mange arbejdede hjemmefra. Dog har 6 pct. af danske adresser fortsat ikke adgang til hurtigt internet adgang gennem bredbånd, hvilket svarer til 100.000 husholdninger og/eller virksomheder. Bredbåndspuljen er en efterspørgselsorienteret (ansøgningsbaseret) støttepulje, der kan give støtte til bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning, hvor der ikke er udsigt til, at markedet selv vil udbyde bredbånd.