100 største modtagere af midler fra Danmarks EU-genopretningsplan

De 100 største modtagere af midler fra Danmarks EU-genopretningsplan er angivet herunder. Listen opdateres to gange årligt.

I overensstemmelse med artikel 25a i EU-forordning nr. 2023/435 (ændring til EU-forordning nr. 2021/241) skal EU-medlemslande offentliggøre de 100 største modtagere af midler fra deres EU-genopretningsplaner.

Se artikel 25a i EU-forordning nr. 2023/435

Modtagerne af EU-midlerne kan bl.a. omfatte myndigheder, virksomheder og privatpersoner. Bemærk, at den samme modtager kan modtage midler på flere initiativer.

Listen inkluderer udelukkende modtagere, som allerede har modtaget midler fra Danmarks EU-genopretningsplan, og dermed ikke modtagere der blot har fået tilsagn om støtte. 

Se liste over de 100 største modtagere af midler fra Danmarks EU-genopretningsplan

For yderligere information samt lister over modtagere af midler i andre EU-lande, henvises til EU-Kommissionens hjemmeside.