Styrkelse af sundhedssektoren

""

Sundhedsvæsner over hele kloden har været - og er - under et enormt pres på grund af COVID-19. Usikkerhed om tilstrækkeligt robuste forsyningskæder til kritiske lægemidler har spredt sig, da Danmark og andre lande har været afhængige af leverancer fra udlandet. Den danske genopretningsplan vil derfor bidrage til at gøre sundhedsvæsnet mere modstandsdygtigt over for uforudsigelige kriser, såsom COVID-19.

Det overordnede mål for komponenten er at styrke sundhedssektorens modstandsdygtighed gennem følgende tiltag:

Klinisk studie af effekten af COVID-19 vacciner

Danmark vil med genopretningsplanen investere i et omfattende klinisk kohortestudie af de forskellige COVID-19 vacciner for at øge mængden af viden om virkningen og bivirkningerne af vaccinerne. Studiet vil blive udført for at undersøge graden og længden af immunitet samt for at opnå viden om, hvorvidt effektiviteten af vacciner varierer på tværs af forskellige befolkningsgrupper. Studiet vil derudover øge ekspertisen om den nye teknologi, der udnyttes i nogle af vaccinerne.

Tiltag for at sikre et lager af kritiske lægemidler

Danmark har etableret, og nu udvidet, tiltagene for at bevare og sikre et strategisk lager af kritiske lægemidler i den sekundære sundhedssektor, hvilket sker med henblik på at undgå situationer med mangel på vigtig medicin.

Digitale løsninger i sundhedssektoren

Nye digitale løsninger blev taget i brug under COVID-19-pandemien for at skabe bedre forbindelse mellem borgere og sundhedssystemet. Dette bidrog bl.a. til beskyttelsen af udsatte patientgrupper. En strategisk digitaliseringsindsats vil derfor sikre, at de nye teknologier og digitale løsninger, der blev udviklet under COVID-19-pandemien, bliver brugt til at skabe et mere modstandsdygtigt og bæredygtigt sundhedssystem. Alt i alt et system, der er mere sammenhængende og tættere på borgeren.