Danmarks genopretningsplan

""

Som reaktion på COVID-19-krisen vedtog den daværende regering og Folketinget en række grønne aftaler for at kickstarte den danske økonomi og accelerere den grønne omstilling.

Danmarks genopretningsplan sikrer store dele af finansieringen bag disse grønne aftaler, og vil først og fremmest støtte investeringer, som vil fremskynde den grønne omstilling. Investeringerne vil både støtte virksomheder og fremme væksten i den grønne økonomi. På samme tid vil genopretningsplanen bidrage til realiseringen af Danmarks ambitiøse klimamål, om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030.

Læs Denmark's Recovery and Resilience Plan - accelerating the green transition