Energieffektivisering mv.

""

Energieffektiviseringsindsatsen er en afgørende komponent og en omkostningseffektiv måde at realisere både EU's og Danmarks ambitiøse klimamål på. Investeringer i energieffektivitet i bl.a. bygninger har samtidig potentiale til at stimulere økonomien og fremme jobskabelse. Danmark vil accelerere omstillingen fra olie- og gasfyr til elektriske varmepumper, fjernvarme samt energirenoveringer i private og offentlige bygninger på baggrund af anbefalinger fra danske klimapartnerskaber. Desuden er fangst og lagring af CO2 (CCS) et nøgleværktøj for at nå det danske reduktionsmål.

De overordnede elementer i komponenten:

Udfasning af olie- og gasfyr

Der efterstræbes en udfasning af olie og gas i varmesystemet, som skal erstattes med elektriske varmepumper og fjernvarme fra vedvarende energikilder. For at fremskynde udfasningen af olie- og gasfyr, og reducere omkostningerne for forbrugerne, ved at skifte til grøn varme, er der afsat midler til at kunne give tilskud til grønne løsninger. F.eks. kan midlerne benyttes til tilskud til varmepumper.

Energieffektivisering i offentlige bygninger

Mange offentlige bygninger er ikke energieffektive, og nogle bygninger er fortsat afhængige af fossilt brændstof til opvarmning. Omkring 2/3 af alle kommunale og regionale bygninger har lav energieffektivitet. Derfor investeres der i energibesparelser i både kommunale og regionale bygninger, gennem renovering af skoler, plejehjem, børnehaver og hospitaler m.v. samt udfasningen af olie- og gasfyr for at styrke energirenoveringer i den offentlige sektors bygninger.

Forundersøgelser til CCS-lager

Omfattende CSS-aktiviteter er essentielle for at realisere EU’s mål om CO2-neutralitet i 2050. En forudsætning for at indfri reduktionspotentialet ved CCS er, at hele værdikæden over fangst-transport-lagring er etableret. Tidlig brug af CSS, som en reduktionsteknologi i Danmark og Europa, afhænger af implementeringen af fangstteknologi og ledigheden af anvendelige lagringssteder. Initiativet er en målrettet udvikling og demonstrering af den teknologiske og økonomiske anvendelighed af CO2-lagring i olie og gas ved områder i den danske del af Nordsøen.