Grøn forskning og udvikling

""

Danmark er førende inden for grønne løsninger og teknologi. Danmarks genopretningsplan bidrager til at fastholde denne position via investeringer i nye teknologier med betydelige grønne potentialer. Dette inkluderer fangst og lagring af kulstof og grønne brændstoffer til transport og industri (f.eks. Power-to-X som foreslået af klimapartnerskabet). Disse teknologier har et stort potentiale til at fremme digitaliseringen samt vedligeholde og skabe nye arbejdspladser i den grønne sektor.

De overordnede elementer i komponenten:

Grøn forskningsprioritering

Intentionen med prioriteringen af grøn forskning er at skabe grønne offentlige-private partnerskaber med forskningsinstitutioner (universiteter m.v.), private virksomheder, offentlige institutioner og innovationsaktører. De grønne partnerskaber er et nyt instrument i det danske forsknings- og innovationssystem. Private og offentlige institutioner vil samarbejde gennem vidensdeling af erfaringer med fokus på at accelerere innovation, der er rettet mod specifikke udfordringer inden for den grønne omstilling. Det er den bedste måde at skabe holdbare og bæredygtige løsninger. Prioriteringen af grøn forskning vil gøre det muligt for forskningsinstitutioner, private virksomheder, små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner m.v. at ansøge om støtte til forskning og udviklingsprojekter. Dette vil skabe positive incitamenter for virksomheder til at udvikle og benytte grønne innovative løsninger.

Fradrag for F&U-udgifter

De europæiske landes økonomier har være meget påvirkede af COVID-19-pandemien. For at adressere de økonomiske udfordringer, øges virksomhedernes incitamenter til at investere i forskning og udvikling (F&U). Dette skal sikre en grøn og digital overgang, som mindsker de økonomiske konsekvenser og arbejdsløshed. Fradraget vil blive forlænget, så det inkluderer det finansielle år 2022 med 130 pct. af alle F&U-udgifter. Initiativet vil give virksomheder incitament til at øge deres samlede F&U-udgifter samt opfordre mindre virksomheder til at involvere sig i F&U.